Did you know?

Join us for the Big South Lab's FINAL EVENT November 19, 2010 at the Creative Factory

Add Us


RSS


Syndicate content

NEWS FROM THE BIG SOUTH


Tip

About

Het Big South project gaat verder waar Go-for-IT! stopt.  Go-for-IT! is een stadsspel dat de Patchingzone momenteel produceert in Rotterdam Zuid. Door gebruik te maken van bestaande contacten en samenwerkingsverbanden ontstaat een netwerk voor het Big South project, dat jongeren in Rotterdam Zuid ondersteunt en motiveert om te starten als creatief ondernemer. Om dit te realiseren, zal samen met onze partners en jongeren uit de buurt een Digital Lab worden opgezet, om een groot afsluitend evenement te organiseren. Gedurende de periode zullen workshops worden gegeven, waar het uitwisselen van ideeen en vaardigheden centraal staan.  In de eerste fase zal een onderdeel van het internationale Living Lab netwerk worden gebouwd waardoor jongeren ervaring opdoen met creatieve mediatoepassingen in een digitaal medialab. Door deze ervaring  krijgen ze zowel een theoretische als praktische voorbereiding op cultureel en sociaal ondernemerschap.

Big South Team:

Andreas Zingerle
Chris Baronavski
Lars Kynde
Georgios Papadakis
Chris Charmes

Big South Interns:
Maartje van den Hurk
Kevin Brito
Big J

Former Big South Members

Eric Parren
Sietse Dols
Yening Jin
Pinar Temiz
Tyler Freeman
Geoffrey Frimpong

The Patching Zone Team:

Anne Nigten
Sam Nemeth
Kristina Andersen
Simon de Bakker
René Wassenburg

The Big South Lab is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Kosmopolis Rotterdam

Kosmopolis Rotterdam gebruikt kunst en cultuur om mensen van verschillende culturele achtergronden nieuwsgierig te maken naar elkaars levensstijl, elkaars manieren van doen. En zo hopen we dat mensen, hoe verschillend ze ook zijn en willen blijven, toch iets met elkaar kunnen delen, de barrières minder worden, de vooroordelen genuanceerd, de afstand verkleind, overeenkomsten herkend en erkend, het gesprek op gang komt.

Kijk voor meer informatie over Kosmopolis Rotterdam, op hun website.